NATO i fare

Norske myndigheter advarer mot tanken om at en fiasko i Afghanistan vil være NATOs banesår. Det vitner i seg selv om hvor alvorlig situasjonen er.