Flyktet fra askøyskolen

I ett år gikk datteren på skole i Askøy uten hjelp til tross for dokumenterte lese- og skrivevansker. Da familien flyttet til Bergen ordnet det seg.