Sund åpner for mottak

Det ble ikke flertall for å si nei til asylmottak.