Lang, lang bustadrekkje langs bøen

Tenk deg ei samanhengande buktande rad med rekkjehus som er 1,3 kilometer lang. Slik har diplomstudenten planlagt 260 bustader i landets lengste rekkjetun i Os.