21 av 34 har falt fra

34 kriminelle rusmisbrukere er blitt dømt til behandling i narkotikaprogrammet. Til nå har 21 falt fra og blitt sendt i fengsel.