Optimisme i Redningsselskapet

President Lars Hellandsjø i Redningsselskapet smiler igjen. Det er blitt ro i organisasjonen.