Vil ha utenlandsk vurdering

Helse Bergen vil hente inn utenlandsk ekspertise for å vurdere den faglige plattformen ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus.