• SJEKKER ELVENE: Det skal gjennomføres minst to runder til med overvåking og utfisking i løpet av høsten. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Fiskeridirektoratet: - Svært få oppdrettsfisk i elvene

Oppdrettslaks på rømmen i Hardanger ser ikke ut til å ha gått opp i elvene.