Helsedirektøren vil legge ned akuttkirurgien i Odda

Begrunnelsen er først og fremst at det vil bli for vanskelig å rekruttere nye kirurger til Odda sjukehus i fremtiden.

Publisert:

NORGES MINSTE: Bortsett fra Svalbard, har Odda landets minste sykehus. Får direktøren i Helse Fonna det som han vil, skal akuttkirurgien ved sykehuset legges ned. Dette mener Odda-ordføreren vil føre til tap av liv på grunn av den utfordrende beliggenheten og veiforholdene i området. Foto: Ørjan Deisz

– Direktøren tar på seg et stort ansvar når han nå anbefaler å legge ned akuttkirurgien i Odda. Hvert år har vi flere tilfeller hvor liv ville gått tapt uten dette tilbudet. Dersom direktøren mener dette er akseptabelt, må ha si det klart og tydelig.

Slik er ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), sin reaksjon på anbefalingene fra administrerende direktør ved Helse Fonna, Olav Klausen.

I mars 2016 startet arbeidet med en rapport om Odda sjukehus sin fremtid i kjølvannet av helseministerens nye sykehusplan (se faktaboks). Høringsfristen for rapporten er nå over, og tirsdag kom direktøren med sine anbefalinger.

Direktøren anbefaler at sykehuset skal legge ned det akuttkirurgiske tilbudet. I stedet vil han fokusere på akuttfunksjon i indremedisin, en anestesilege i døgnvakt, samt planlagt dagkirurgi og skadepoliklinikk.

– Vanskelig å rekruttere nye kirurger

Direktøren ønsker ikke å kommentere ordførerens uttalelser.

– Jeg vil ikke debattere saken i media før den behandles i Helse Fonna sitt styre 7. mars. Dette er en sak med mange og sterke meninger, og det har gjort inntrykk, sier Olav Klausen.

– Hvordan vurderer du faren for at liv vil gå tapt om Odda mister akuttkirurgien?

– Som sagt, jeg ønsker ikke å kommentere ordførerens uttalelser.

Begrunnelsen for å legge ned akuttkirurgien er først og fremst at det vil bli vanskelig å rekruttere til disse stillingene i fremtiden, ifølge direktøren. Utover dette viser han til styresakene der hele begrunnelsen er lagt ved.

– Min tilrådning er basert på de faglige innspillene jeg har fått i denne saken. Fra et faglig ståsted vil de være utfordrende å sikre et bærekraftig akuttkirurgisk tilbud ved Odda sjukehus, sier Klausen.

Han påpeker at Odda skal fortsette som et akuttsykehus.

– Vi vil bygge ut tilbudet til dem som trenger det mest. Derfor fokuserer jeg blant annet på å utvikle indremedisinstilbudet og beholde en anestesilege i døgnvakt, sier direktøren.

MISFORNØYD: Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), satt i prosjektgruppen som utformet planen om Odda sjukehus sin videre drift. Han kjemper for å beholde akuttkirurgien ved sykehuset.

Alternativ rapport

Odda-ordfører Roald Aga Haug satt i prosjektgruppen som utredet den opprinnelige rapporten. Gruppen besto av 15 personer, hvorav 11 ønsket å holde på akuttkirurgien. Mindretallet på fire ville legge ned og bruke pengene på å utvikle andre tilbud ved sykehuset.

De fire var prosjektleder Helge Bryne, samt ledere i Helse Vest og Helse Fonna. De konkluderte med at folk i indre Hardanger er trygge med legehelikopter og ambulansetransport til nærmeste akuttsykehus.

Ordføreren mente på sin side at mindretallet opptrådte udemokratisk og overkjørte flertallets mening. Han anklaget den ferdige rapporten for å være feil og tendensiøs.

Flertallskonstellasjonen redigerte deretter sin egen, alternative rapport, som støtter deres konklusjon. Nemlig at Odda må få beholde akuttkirurgi.

Avgjøres 4. april

Ordføreren skal legge frem den alternative rapporten på styremøtet 7. mars.

– Det kommer frem i rapporten at få, om noen sykehus i Norge, har en så utfordrende geografi som oss. Vi forventer at både regjeringen og styret ved Helse Fonna og Helse Vest tar ansvar her, sier Roald Aga Haug.

Etter at Helse Fonna har behandlet saken skal den videre til Helse Vest. Det endelige vedtaket om Odda sjukehus sin videre drift vil bli gjort av Helse Vest på styremøte 4. april.

Publisert: