• NORGES MINSTE: Bortsett fra Svalbard, har Odda landets minste sykehus. Får direktøren i Helse Fonna det som han vil, skal akuttkirurgien ved sykehuset legges ned. Dette mener Odda-ordføreren vil føre til tap av liv på grunn av den utfordrende beliggenheten og veiforholdene i området. FOTO: Ørjan Deisz

Helsedirektøren vil legge ned akuttkirurgien i Odda

Begrunnelsen er først og fremst at det vil bli for vanskelig å rekruttere nye kirurger til Odda sjukehus i fremtiden.