• 
               STRIDENS SENTRUM: I nesten syv år har Ketil Raaum, som bor på Vestre Toten, og Luster kommune kranglet om boplikten på gårdsbruket Røim på Mollandamarki i indre Hafslo.
    STRIDENS SENTRUM: I nesten syv år har Ketil Raaum, som bor på Vestre Toten, og Luster kommune kranglet om boplikten på gårdsbruket Røim på Mollandamarki i indre Hafslo. FOTO: Roar Christiansen

Eieren nekter å bo her. Nå vil kommunen tvangsselge eiendommen.

For første gang vil en kommune på Vestlandet tvangsselge et stort gårdsbruk fordi eieren nekter å bo der.