• NY PLAN: Roger Valhammer begynte å jobbe med planen etter at han ble byråd i fjor. – Det ble raskt klart for meg at vi trengte en plan som så mobbing og utestengelse i barnehage, skole og fritid – så vel som digital mobbing – i sammenheng. FOTO: Alice Bratshaug (Arkiv)

Kommunen oppretter team som skal bistå i mobbesaker

Skolebyråden mener Bergen nå lanserer den mest omfattende planen mot mobbing som finnes i Norge pr. i dag.