Barnevernet makulerte bekymringsmeldinger

Fylkesmannen har avdekket alvorlig svikt i barnevernssaker i Austevoll, skriver NRK.

Publisert:

ALVORLIG: – Svikten kan ha ført til at barn kan ha blitt utsatt for nye volds- eller overgrepssituasjoner, sier fylkeslege Arianson til NRK. Foto: Arkiv: Eirik Brekke

– Det er kommunens plikt å sikre at barna er trygge. Det har ikke Austevoll kommune gjort godt nok, sier fylkeslege Helga Arianson til NRK.

Fylkesmannen i Vestland gjennomførte et tilsyn med Austevoll kommunes håndtering av barnevernssaker i juni. I rapporten etter tilsynet konkluderer Fylkesmannen med at kommunen har sviktet alvorlig når det gjelder «å beskytte og hjelpe barn».

Kommunen har for dårlig håndtering av bekymringsmeldinger om vold og seksuelle overgrep, kommer det frem i rapporten. Rådmann Bjarte Madsen sier til NRK at Austevoll kommune tar rapporten på stort alvor. Kommunen har fått ti dager på seg til å svare på hvilke tiltak de vil sette i gang.

Informasjon går tapt

Fylkesmannen reagerer på at kommunen ikke tar vare på bekymringsmeldinger om at barn kan være utsatt for overgrep. Austevoll kommune har hatt rutine for å slette bekymringsmeldinger etter et år.

«Dersom det kjem ny bekymringsmelding etter førre melding er makulert, inneber dette at den tidlegare informasjonen om barnet er tapt», skriver Fylkesmannen i tilsynsrapporten.

Fylkesmannen har gjennomgått 18 saker der kommunen har fått bekymringsmeldinger fra barna selv eller fra voksne rundt dem. Det ble påvist svikt i håndteringen av meldingene, undersøkelsene av barnas situasjon og vurderingene av om barna har blitt hørt.

– Svikten kan ha ført til at barn kan ha blitt utsatt for nye volds- eller overgrepssituasjoner, sier fylkeslege Arianson til NRK.

Publisert: