Skolebyråden mener hun burde fått vite mer om Vigilo-problemene

Nå gjøres det omrokeringer i ledelsen.

Publisert:

Tidligere i høst ble det kjent at foreldre med besøksforbud, og andre som ikke skulle ha tilgang på informasjon om egne barn, ble lagt inn i skoleappen Vigilo.

Mandag kom rapporten fra en intern gransking av Vigilo-prosjektet i Bergen kommune, hvor Seksjon for internkontroll kommer med sterk kritikk av håndteringen.

Rapporten konkluderer blant annet med at det var for lite kunnskap om hvordan Vigilo-appen fungerte blant dem som jobbet med den. Dermed var det også for lite kunnskap om risikoen den førte med seg.

– Avvikene skulle selvfølgelig ikke skjedd, sier skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Les også

Hun sa at foreldre med besøksforbud ble fjernet fra Vigilo i mai. Det stemte ikke.

Byrådslederen har full tillit til skolebyråden

Tirsdag inviterte hun, byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og digitaliseringsbyråd Erlend Horn (V) pressen til Allehelgens gate 5.

Tidligere på dagen sa SVs Camilla Ahamath til BT at de vurderer mistillitsforslag mot skolebyråden, mens Høyres Marte Leirvåg ba om å få fremskyndet en offentlig høring om Vigilo-saken, etter det som kom frem i interngranskingen.

Overfor pressen erklærte byrådsleder Valhammer at han har full tillit til skolebyråden.

FULL TILLIT: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) støtter skolebyråden. Foto: Bård Bøe

– Hennes håndtering i høst etter at hun ble involvert mener jeg har vært veldig god, sa han, og la til at han ikke mener Engø sitter alene med ansvaret for det som har gått galt i Vigilo-saken.

– For meg er det viktig å si at dette er byrådets ansvar, samlet. Det er mitt og Linn og Erlend sitt, men også byrådet samlet. Vi er naive hvis vi tror dette er isolert til Vigilo-prosjektet eller skolesektoren. Dette er en utfordring i hele Bergen kommune.

Ukjent med noe av det som kom frem i rapporten

Skolebyråd Engø sa at hun er glad for at rapporten er såpass tydelig som den er.

– Vi har en jobb å gjøre både knyttet til ansvarslinjer, og til forståelse av informasjonssikkerhet og personvern på alle nivåer i organisasjonen vår.

– Kom det frem noe i rapporten som du ikke var klar over?

– Jeg vil si at noe av det som kommer frem i rapporten knyttet til informasjonsflyt og kapasitet, var ukjent for meg. Det var åpenbart problemstillinger jeg ville vært informert om.

– Hvorfor har du ikke den informasjonen?

– Det er ikke jeg rett person til å svare på. Jeg er opptatt av at vi nå har organisert prosjektene våre på en OK måte, og at vi skal følge opp både Vigilo og andre digitaliseringsprosjekter på en bra måte fremover.

SKOLEBYRÅD: – Jeg er ikke rett person til å svare på spørsmål om mistillit knyttet til meg, sa skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap). Foto: Bård Bøe

Kommunaldirektøren tar over

Nøyaktig hvilke omorganiseringer som er blitt gjort vil hun ikke svare på, med unntak av dette:

– En helt sentral endring er at prosjekteier nå er kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Hun har det formelle og det operasjonelle arbeidet for prosjektet fremover. Utover det vil jeg ikke kommentere spørsmål knyttet til personer i prosjektet, sa Engø.

LEGGER FREM TILTAK: Tirsdag kalte skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap), digitaliseringsbyråd Erlend Horn (V) og byrådsleder Roger Valhammer (Ap) inn til pressetreff. Foto: Bård Bøe

Prosjekteieren Samuelsberg tar over for, har tidligere rapportert til henne.

Begge får de kritikk i kommunens interngransking: Den tidligere prosjekteieren blant annet for ikke å ha løftet vesentlige utfordringer og omprioriteringer i prosjektet opp til kommunaldirektøren, og Samuelsberg for ikke å ha vært aktiv nok i å følge opp sitt ansvar som delegerende myndighet.

– Hvorfor blir kommunaldirektøren nå prosjekteier?

– Det handler ikke om denne saken direkte – det handler om at noe av kritikken som kommer frem i rapporten også handler om hennes involvering. Og vi er opptatt av at vi nå fremover skal sikre oss at de tiltakene som er blitt identifisert som anbefalinger gjennomføres, og at vi fortsetter digitaliseringen av oppvekstfeltet på en god måte, sa Engø.

Nytt prosjektmandat

– Anser du deg selv som den ansvarlige for det som har skjedd her?

– Byrådet og byrådene har alltid det overordnede ansvaret for det som skjer i kommunen og det som skjer i underliggende etater og byrådsavdeling. Og det ansvaret er jeg opptatt av å ta. Hvis ikke hadde vi ikke bestilt en intern gjennomgang og hatt denne pressekonferansen.

Det utarbeides nå et nytt prosjektmandat for Vigilo.

– Kommunikasjonsmodulen i appen er ikke tatt i bruk på nytt, og kan ikke det før vi har gått gjennom våre prosedyrer, sa Engø.

Hun understreket at nye funksjoner skal risikovurderes og testes.

– Og vi skal gi vårt samtykke til leverandøren før de tas i bruk.

DIGITALISERINGSBYRÅD: Erlend Horn (V). Foto: Bård Bøe

Byrådet jobber nå med en strategi for digitalisering i tillegg til en egen plan for informasjonssikkerhet og personvern.

– Vi har en plan for informasjonssikkerhet i Bergen kommune, men den er fra 2015. Digitalisering går fort, og planer vi har hatt fra tidligere blir utrolig fort utdatert, sa Erlend Horn (V).

Publisert: