Private kan bygge ny hovedbrannstasjon

Private eiendomsutviklere stiller seg positive til å bygge ny hovedbrannstasjon og leie den ut til Bergen Brannvesen.