Her er politiets nyeste våpen

I fjor var over 60 kvinner og menn i Hordaland og Sogn og Fjordane utstyrt med voldsalarm. Disse alarmene kan bare brukes hjemme.