Strykprosenten går ned

Strykprosenten ved Universitetet i Bergen (UiB) er redusert fra 14,0 til 10,4 prosent fra 2000 til 2003.