Tvangslidelse rammer også barn

Redselen for at mor eller far skal dø er en hyppig tvangstanke blant barn med tvangslidelse.