Krasja tre gonger inn i politibil

26-åringen var frustert og sint på politiet, og nekta å stoppe da han fekk dei etter seg med blålys og sirener. Først ved ei vegsperring måtte han stoppe, og svara med å rygge inn i politiets bil tre gonger.