Vil bygge gode miljøer

Skranevatnet skole i Bergen skal jobbe mer med hverdagens verdier. Skolen er den eneste i Bergen som får delta i det nye verdiprosjektet «Skal - skal ikke».