Sjekk listen over skolenes karakterer

Privatskolene oppnår best karakterer av ungdomsskolene i Bergen, mens Åstveit ungdomsskole har dårligst karakterer. Vi gir deg listen over alle skolenes karaktersnitt.