Bedring i matte, svakere i engelsk

Avgangselever ved landets videregående skoler leverte sterkere resultater i matte i fjor enn året før. Resultatene i engelsk er noe svakere. Det viser karakterstatistikken fra Læringssenteret.