Minus i Bergen tross budsjettforliket

Regjeringens budsjettforlik med Frp redder ikke årets budsjett i Bergen. Underskuddet i år blir redusert fra 91 til 51 millioner.