- Nordfors har eit åtferdsproblem

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane meiner kommunelege Jan Mikael Nordfors har behandla fleire pasientar fagleg uforsvarleg, og at han trass i klare tilbakemeldingar ikkje har vist evne eller vilje til å korrigere åtferda si.