• SMITTEKILDEN: Vannet med Giardi-parasitten kommer fra Svartediket. Men hvorfor parasitten har infisert vannet, er ikke klarlagt.<p/> EIRIK BREKKE (foto)

Kloakken er mistenkt

Årsaken til den bergenske magesjauen ligger i Svartediket. Nå begynner jakten på smittekilden, og den hovedmistenkte er kloakken.