• FORURENSES: Haukåsvassdraget er i dag utsatt for forurensninger av ulike slag, blant annet fra skrot som kastes i elven.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND

- Kommunen overser giftutslipp