Strykkarakter til Helse Bergen

Bygningene og de ansatte er utnyttet til bristepunktet. Tidspress fører til at mange ansatte går på akkord med seg selv. De har ikke engang tid til å gå på do i arbeidstiden