Må vingestekke Ørnen

Fylkesmannen sier ja til boligblokken Ørnen, forutsatt at det blir færre leiligheter og større uteareal.