- Mikke Mus-styre i Bergen

Professor Frank Aarebrot mener Giardia-skandalen viser at Bergen styres av en Mikke Mus-parlamentarisme, hvor den politiske ledelsen velger å være snille fremfor å ta ansvar.