- Han var heilt på tuppa

Den yngste av dei sikta var synleg rysta og sterkt prega då han vart framstilt for fengsling.