Bompengepakke på 260 millionar

Vegtunnel mellom Øystese og Nordheimsund er største biten i bompengepakken for Kvam. Tunnel under Kvamskogen skal utgreiast, og kjem i fase 2.