Fleire ferjeavgangar i Ytre Sogn

Statens vegvesen legg opp til fleire avgangar på ferja til Solund. På Lavik-Oppedal blir det både ekstra nattavgang og nattferje i helgane.