Nettverk hindrer mobbing

Lensmann Norvald Visnes i Fana mener opphavet til mobbesaken mot Irdwan Abdul Gabber (12) ligger i utfordringene til et nyetablert boligområde. - Det må bygges nettverk i nærmiljøet, sier Visnes.