• NY BRO: I forslaget til utbygging av områdene på begge sider av Puddefjorden, er det blant annet foreslått en gang- og sykkelbro mellom de to sidene. <p/> ILLUSTRASJON: NIELS TORP ARKITEKTER

Vil bygge Bergen på nytt

Byråd Lisbeth Iversen, kommunaldirektør Edel Eikeseth og seksjonsleder Bente Florelius legger i dag fram planer for Bergen sjøfront som de ikke nøler med å kalle historiske. Nå skal Bergen bygges på nytt, gjennom planer som tilfredstiller den nye urbaniteten.