Tolken krevde tolk

Da tolken møtte i retten krevde han selv tolk. - Tiltalte har ikke vært tolk. Det var en bror som jobbet i hans navn, sier advokat Fredrik Verling.