Fleire fangar til Vik

Kapasiteten ved Vik fengsel skal doblast. Justisminister Einar Dørum gav vikjene gladmeldinga personleg i dag.