Steinras i Luster

Veien måtte stenges da digre steinblokker raste ned på veien og kuttet en høyspentledning i Luster kommune onsdag.