Føde-protestar førte fram

Helseføretaket Helse Fonna fredar fødeavdelinga ved Stord sjukehus. Dei kraftige protestane mot nedgradering har ført fram, meiner Stord-ordførar Magne Rommetveit.