Vurderer søksmål etter Lærdal-nedlegging

Sogn Regionråd vil nå vurdere alternativer i den videre kampen for fødeavdelingen i Lærdal. Søksmål mot staten, som eier helseforetaket Helse Vest RHF, er et av alternativene.