1500 år gammal keramikk

Tysnes fornektar seg ikkje som ein kulturhistorisk sentral stad i Hordaland. No er det funne over 1500 år gamle keramikkskår i Uggdalsdalen.