Vil vurdera omval

Bydelsstyremedlem for KrF i Åsane, Harald Myklebust, ser ikkje bort frå at han vil vurdera krav om omval om målform i Kyrkjekrinsen og Hordvik.