Dramatisk fjelltur i Jølster enda godt

Nina Dvergsdal Engen skulle berre kryssa ei snøfonn. Fjellturen i Jølster enda på Sentralsjukehuset i Førde, men det kunne gått mykje verre.