Søker svenskehjelp i bybanesaken

Bergen henter nå støtte fra Stockholm, Göteborg og Oslo for å gjendrive Vegdirektoratets påstander om dundrende underskudd for bybanen.