Om trinn og Stoltzen

Hvor mange trinn er det opp Stoltzekleiven, fra Fjellveien til kleivens topp? Det spørsmålet finnes det opptil flere svar på, noen antakelig litt mer korrekt enn andre.