Brøt seg inn i Jussbygget

De skulle neppe studere loven, de to som i natt brøt seg inn i hovedbygningen til Juridisk fakultet på Universitetet.