Asylsøker forgrep seg på fireåring

Barna på asylmottaket i Sogn og Fjordane hadde lenge stor tillit til den hyggelige og morsomme afrikaneren.