UV-stråler og vær i påsken

Statens strålevern, Statens forurensningstilsyn (SFT) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) har nå et nettverk av 9 stasjoner som overvåker naturlig UV-stråling i Norge, Finse er nettopp kommet med.