Fast jobb, fast forhold, uønskt gravid

Dei fleste kvinnene på venterommet til Rådgivningskontoret for gravide i Bergen er vaksne kvinner i faste forhold. Fleirtalet vil ha informasjon om økonomi, ikkje abort.