Omsorg og effektivitet

Hjemmetjenestene er et daglig puslespill for å imøtekomme flest mulig behov. Er konkurranseutsatte tjenester bedre for brukerne?