Vil undersøke skolebarns psykiske helse

Rundt 50.000 norske barn har alvorlige psykiske problemer uten at det blir oppdaget, viser nye beregninger. Nasjonalt folkehelseinstitutt vil undersøke den psykiske helsa til alle skolebarn.